top of page

Shadow Puller - Người Kéo Bóng

Shadow puller_DSC8617 e .jpg

Người kéo bóng - The Shadow Pulller 
Dimension: 25H x 52L x 6W cm
Gold Plated Bronze 

Ý tưởng về một hình người kéo theo bóng của mình hay bóng ấy kéo ngược lại người đó đến với tôi từ những năm học Đại học Mỹ thuật Sài Gòn. Mới đầu là dưới dạng tranh. Sau đó được tôi chuyển thành tượng khi đang học tại California. Sự trăn trở về quá khứ này có thể là của một cá nhân hay một tập thể. Muốn hay không, chúng ta cũng phải tương tác với quá khứ của mình hay quá khứ của dân tộc.

bottom of page