top of page

RỒNG RẮN LÊN

@ Galerie Quynh

uudamtrannguyen_1_edited.jpg

VỀ TÁC PHẨM: 

Rồng Rắn Lên - Serpents' Tails, là một dự án nghệ thuật điêu khắc bơm khí của nghệ sĩ Ưu Đàm Trần Nguyễn. Tác phẩm hữu hình hóa cảm giác choáng ngợp khi bị vây bủa bởi rất nhiều những khí thải và khói bụi trong những giờ cao điểm điển hình ở Việt Nam. Mặt khác, tác phẩm cũng góp phần nói lên hiện trạng ô nhiễm môi trường đáng báo động ngày nay, bằng việc tạo cho người xem một trải nghiệm rất thực và khác biệt về vấn đề đó, thông qua thủ pháp sử dụng chất liệu nghệ thuật độc đáo: Những ống nhựa làm từ bao nilion trong đời sống hằng ngày và khí thải xe máy.

Teaster Rồng Rắn Lên: https://vimeo.com/317650107

THÔNG TIN CHI TIẾT:
-Đăng kí tham dự triển lãm tại: .....
-Địa điểm: Galerie Quynh - 118 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 70000
-Thời gian: Từ ngày 19/4 đến 1/6, 2019
-Tìm hiểu thêm về Rồng Rắn Lên: 
https://www.uudamstudio.com/serpents-tails

hoặc tại đây

----------------------------------------------------------

ABOUT THE ARTWORK:

Rồng rắn lên - Serpents' Tail is a series of art inflatable sculptures by artist UuDam Tran Nguyen, which visualizes the overwhelming feeling of a person being surrounded by the exhaust gas in the iconic traffic jams during the rush hours in Vietnam. On the other hand, the project also illustrates nowadays urgent environmental situation by providing a very authentic and different experience a unique way of using art materials: plastic bags in our daily life and motorbikes' exhaust gas

Rồng Rắn Lên's teaster: https://vimeo.com/317650107


DETAILED INFORMATION: 

-Sign up for the exhibition: .....
-Location: Galerie Quynh - 118 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, District 1, HCMC, 70000
-Date: April 19 to June 1, 2019
-More about Rồng Rắn Lên: 
https://www.uudamstudio.com/serpents-tails

or click here---------------------------------------------------------
Cập nhật: Một số hình ảnh vừa qua của Triển lãm Rồng Rắn Lên tại Galerie Quynh
Update: Some images of RỒNG RẮN LÊN at Galerie Quynh
 

58378579_10218868498324498_3450050738141
57564592_2269636996617691_43493446743438
57504354_10218868497444476_8036493008977
57649057_10218868498124493_9575002177609

Tentative agenda

Fri 19 Apr - Fri 24 May 
 

1st week

Opening

2nd week

Artist talk - Director's walkthrough I

3rd week

Curator Walkthrough II​

Environmental Activities Talk

4th week

Handcraft workshop to

protect the environment

5th week

Closing

About Serpents' Tails - Click here

bottom of page