Buddha - A Portrait of Emptiness

3e190bb3dd21297f7030.jpg
buddha.jpg
buddha abstract edited e.jpg

Tượng Phật - Chân Dung của Rỗng

Vào năm 1994, khi còn là sinh viên đại học mỹ thuật, tôi có dịp làm gốm ở Bát Tràng tại gia đình anh Chiến qua giới thiệu của hoạ sĩ Lê Quảng Hà. Tôi để ý trên bàn thờ của gia đình có một chiếc bình khá lớn. Khi tôi hỏi bố anh bình này để làm gì, cụ bảo bình này chỉ để không. Tôi rất tò mò. Cụ bảo nó không bao giờ chứa gì vì nó tượng trưng cho sự Rỗng. Một ý tưởng thâm trầm của đạo Phật trong một hình hài đơn giản của một chiếc bình sứ trống. Tôi rất thích.

Tôi lấy đất làm một bình gốm rồi cắt nó ra làm hai để cho mọi người thấy nó rỗng. Thấy nó giống hình nửa trên một người, tôi tạo thêm phần dưới để nó giống như một người ngồi thiền và gắn thêm chuỗi tràng hạt. Thế là bức tượng Phật đầu tiên của tôi ra đời.

Khi vào lại Sài Gòn, tôi khoét vòng phía trong của bình và biến phần đầu thành hình giống mặt trăng. Tôi muốn sự Rỗng được thể hiện rõ hơn khi không gian luân chuyển tự do qua phần trên của tượng.


Buddha - A Portrait of Emptiness

This sculpture has inspiration from my time in Bat Trang village in North Vietnam. I found out from an old man that a tall vase on his family altar was to represent emptiness. Struck by the simple representation of a profound concept in Buddhism, I cut the vase in half to show its emptiness. Upon seeing that it resembled a human torso, I made a base for it to make it look like a person meditating in lotus pose. I added five more beads to the base as the prayer beads that monks use in their daily meditation practice.

Later on, I hollowed the top part of the Buddha out to further emphasize the emptiness and to allow space to move around freely. The top becomes the shape of a crescent moon. I kept working on it in California until I completed the final hollowed out version that you see here. The sculpture might be called Buddha, but the name is only a pointer. It points to a state of mind that is free, a state where one is Happy and at Peace with oneself.