top of page

- Video of UuDam Tran Nguyen' s permanent air-kinetic installation at TOONG Vista Verde

 

Serpents' Tails continues its world influence and new presence at the brand-new TOONG co-working space in D2, Vista Verde. Taking over 2 stories of the stairwell entrance, making a grand and colorful entrance welcoming visitors and customers of TOONG in and out of its interior. The art work titled BREATH / THỞ is a colorful and lively air-kinetic installation. A well thought out concept, BREATH / THỞ installation leads ones eyes from the motorcycle installation at the reception desk over the ceiling to the staircase and up to the second level. This is artist UuDam's special commission and permanent installation created for TOONG Vista Verde.

Special thanks to Ducky of Draco Film for a beautiful post work!

Tác phẩm BREATH I THỞ (từ Rồng Rắn Lên) đang hiện diện tại trung tâm mới tinh của TOONG Vista Verde, quận 2 là một sắp đặt nghệ thuật cố định. THỞ đầy màu sắc, sống động, trải khắp 2 tầng cầu thang đi lên, tạo nên một lối đi vào và đi ra đặc biệt cho khách hàng. Quầy tiếp tân, một quầy kính độc đáo dài 4m với sắp đặt các bộ phận của xe máy cũ và các ống khí dẫn truyền, chạy ngang qua trần nhà, kết nối với 880 bịch nylon đang co nở đủ màu sắc. Ngoài ra trên tầng 2 cũng có một quầy bar thiết kế tương tự. Đây là một tác phẩm đặc biệt của nghệ sĩ Ưu Đàm sáng tác dành cho không gian của TOONG coworking space tại Vista Verde.

REINVENT SAIGON is a concept by TOONG founder Duong Do

Thank you Luu An , Hoang Giang, Trình Thanh, Kha Khuu for for the assistant and hard work.

#ReinventSaigon #ArtofReinvention #Toongcoworkingspace #Coworkingspace #Faifolane #DracoFilm #Ducky Ngọc Đức
#D1Architect #UuDamStudio #UuDamTranNguyen #deflatable #inflatable #floatingutopia #inflatableart #VistaVerde #contemporaryArt #HEPE #SerpentsTails #RongRanLen #Artmonthly

bottom of page